Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


Artikler:

Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår

Muligheder og barrierer for samfundsdeltagelse


Rapport fra det nationale forskningscenterfor velfærd (SFI)


Dansk økonomi står stærkt

Artikel fra finansministeriet - 28.05.2018

Nødvendig uddannelse og revalidering til blinde og stærkt svagsynede

Artikel af Inger Nørreskov - 11.09.2018

Afbureaukratiser ikke revalidering i blinde

Artikel af Inger Nørreskov - 30.10.2018