Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


Tænketanken Lucia blev samlet i 2015 som en uafhængig, tværfaglig tænketank.


Lucias mål er at virke for en faglig og etisk socialpolitik, der styrker, at handicappede/synshandicappede mødes som ligeværdige borgere med fokus på muligheder frem for på begrænsninger.

Lucia vil analysere praksis og indsamle viden for at belyse, hvordan nytænkning af faglighed, helhed i rehabilitering og reelt samarbejde med den enkelte borger kan fremme inklusion for flere medborgere med synshandicap.

Vores udgangspunkt er, at vi er alarmeret!

  1. Der er kommet større afstand mellem de socialpolitiske målsætninger om beskæftigelse og ligeværd og den praksis borgeren møder.
  2. Resultatet af de senere års beskæftigelse- og socialpolitiske praksis er, at der er færre synshandicappede i job i dag end for 50 år siden.
  3. Borgere bliver i kommunen mødt med ringe eller ingen viden om synshandicap.
  4. Synshandicappede er faldet ud af den politiske målsætning om inklusion.
  5. Der tilbydes ikke specialiseret resultatorienteret rehabiliteringstilbud til synshandicappede borgere.

Lucias mål og virke