Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


SOS - Symposium Hvorfor kommer så få blinde i job?

23. september 2016 Kl. 11 -16.    Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Agenda:


Kl. 11,00

Velkomst og introduktion til symposium v. Janne Hansen for Tænketanken Lucia


Kl. 11,15

Interaktiv symposium dialog


Kl. 11,30

Synshandicap 20-60 i social - medicinsk perspektiv

v. øjenlæge Thomas RosenbergKl. 12,15

Frokost


Kl. 13,00

Undersøgelse af levevilkår for blinde

v. seniorforsker Steen Bengtsson


Kl. 13,45

Beskæftigelse for blinde og stærkt svagsynede:

Hvor bliver resultaterne af?

v. ph.d. adjunkt Finn Amby


Kl. 14,30

Kaffe/te pause


Kl. 15,00

Interaktiv symposium dialog om hvad vi ved, hvad vi ønsker at

vide, den historie der tegner sig, og…


Kl. 15,45

Afslutning og perspektivering v. formand for dansk blindesamfund og Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen


Til forsiden Til toppen