Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


Præsentation  Steen Bengtsson - Seniorforsker, Emeritus


Undersøgelse af levevilkår for blinde


Lidt generelt

Grundforskning i sociale forhold i relation til handicap

Formålet er at få en grundlæggende viden, ikke at løse bestemte problemer

Løbende forskning på et område betyder, at der er en chance for at det bliver præget af viden

Men der kan stadig være interesser, der trumfer viden: medicinindustrien, landbruget, kapitalen

Grundforskning er en forudsætning for at gennemføre anvendt forskning. Lige nu et fokus på "hvad virker", som har fået mange til at glemme at det forudsætter, "hvad ved vi"

Socialt arbejde er ofte båret af en ideologi: kristen, islamisk, feministisk, nationalistisk, liberalistisk


Levevilkårsundersøgelser med fokus på handicap

Generelle, foretaget af SFI med interview 1961, 1995, 2006, 2012, og nu 2016

Det vigtigste fokus eller resultat i de enkelte undersøgelser:


1961 (fysisk handicap i Danmark) rehabilitering

1995 behov for flex jobs

2006 type af handicap, forskellige konsekvenser

2012 deltagelse i formelle og uformelle sammenhænge

2016 guld indikatorer for opfyldelse af handicapkonventionen


Blindeundersøgelser 2010 og nu 2016

Vigtigste fokus i 2010-undersøgelsen:

Voksne - mindre uddannelse for hver generation, sundhed et stort problem

Børn - en gruppe med stærkere voksenkontakt og venner, der næsten alle er blinde


Døveundersøgelse 2014, vigtigste fokus:

Voksne - god sundhed, relativt høj deltagelse, lidt anderledes socialt mønster (venner > familie)

Børn - CI gør døvhed til et helt andet, og måske et lidt mere "almindeligt" handicap

Bevidsthed om, at CI er ved at ændre billedet totalt


Jeg har fremhævet enkelte resultater fra levevilkårsundersøgelserne, fordi de er kommet til at stå som det vi mest husker fra de enkelte undersøgelser, det der har været i fokus i undersøgelsen, eller det der er blevet anvendt på det enkelte tidspunkt. Men undersøgelserne indeholder mange flere facetter, som jeg synes vi skal satse på at få mere frem. Mange af spørgsmålene er ikke rigtig blevet analyseret endnu.


Udgangspunktet for social forskning i handicap: tænk først normalt (Ole Lauth)

Forskellen er kvantitativ, ikke kvalitativ.

Fx vold og overgreb mod børn med handicap:

Er det samme som vold og overgreb mod andre børn, risikoen er blot større.

Samme risikofaktorer, det er blot lettere at se hvorfor.

Derfor er vi delvis i 2006 og helt i 2012 kommet ind på at stille de samme spørgsmål til mennesker med handicap og til andre mennesker.


Hvad SHILD 2016 indeholder og giver mulighed for


Emnerne er, ud over handicap som defineres på tre måder:


Sundhed  Uddannelse og arbejde  Deltagelse

Parforhold  Familie, økonomi, forbrug  Diskrimination

Personlighed  Ydelser og kommune  Vold og kriminalitet


Handicap

Guldindikatorer for overholdelse af handicapkonventionen

Eksempel på benyttelse af SHILD - som samtidig er med til at forme undersøgelsen.

10 centrale forhold fra FN's handicapkonvention, som kan illustreres med enkle tal.


Hvad betyder handicappet i forhold til andre ting (Hvis du tænker på det største problem, du har, hvad relaterer det sig så til?). Indflydelse på eget liv


Betydning af handicappets synlighed


Betydning af handicap i forhold til alder


Benyttelsen af hjælpemidler


Betydningen af eget handicap, forældres handicap, søskendes handicap for indkomstSundhed

Betydningen af fysisk og psykisk handicap sammenlignet med elementære fysiske og psykiske forudsætninger (højde, sundhedsvariable, personlige variable)


Handicap og sundhedsvariable, og i den forbindelse bl.a. parforhold.Parforhold

Partnere til mennesker med handicap. Fx, har partneren oftere handicap?


Betydningen for et parforhold af, om den ene eller begge partnere har handicapPersonlighed

Er der sammenhæng mellem personlighed og handicap. I forhold til hvornår det er erhvervet


Indflydelse på eget livUddannelse og arbejde

Dropper mennesker med handicap oftere ud af uddannelser, grunden, følgerne


Sammenhæng mellem beskæftigelse og generel deltagelse i samfundetFamilie, økonomi, forbrug

Betydningen af at have en forælder eller søskende med fysisk eller psykisk handicap


Afsavn set i forhold til deltagelse, sundhed, andre forhold af betydning for mm handicapYdelser og kommune

Hvor stor del af handicappede har kontanthjælp, og hvor stor del af kthjm har handicapDeltagelse

Foretrækker mm handicap deltagelse i handicapsammenhænge eller i integrerede sammenhængeDiskrimination

Generel oplevet diskrimination set i forhold til personlighedsfaktorer, og til synlighed

Stiller det sig anderledes med erfaret diskrimination i forbindelse med forsikringVold og kriminalitet

Seksuelle overgreb mod børn med handicap, og mod voksne med og uden handicap
Værdien af en grundlæggende viden

Det er meget svært at forklare, hvad man skal med en grundlæggende viden om sociale forhold.

I dag er der en meget aktivistisk holdning. Man vil gerne undersøge, hvad der virker.

Marx: filosofferne har hidtil kun forklaret verden, nu handler det om at forandre den.


Men før man begynder at se på hvad der virker, skal man vide noget om, hvad det er for mennesker, og hvad systemet i forvejen gør med dem. Levevilkårsundersøgelserne gør det førstnævnte.


Det glemmer man i reglen i dag, og derfor spilder man masser af penge på masser af sjuskede forsøg, som dels ikke giver ret mange resultater, dels heller ikke forklarer, hvorfor de ikke gør det.Tilbage Til toppen