Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


Præsentation Thomas Rosenberg - Konsulent, overlæge


Synshandicap 20-60

Jeg er (som nævnt) øjenlæge og er også med i Luciagruppen.

I det meste af min arbejdsdygtige alder har jeg været ansat ved landets eneste øjenklinik for mennesker med synshandicap, et levn fra den hedengangne særforsorg.

Øjenlægens opgaver - ud over at undersøge og rådgive klienter med ubehandlelig, varig synsnedsættelse - bestod i et bredt samarbejde med optikere og synskonsulenter, Blindeinstuttet, DBS, sociale forvaltninger og Socialministeriet. Samarbejdet bestod dels i konkret formidling omkring klienter, dels i undervisning, information og rådgivning. Disse opgaver kan sammenfattes i begrebet Socialmedicin.


I dag vil jeg

1. Perspektivere nogle ting omkring synsfunktionen og handicapbegrebet

2. Komme ind på antal, aldersfordeling og årsagerne til synshandicap 20-60

3. Lufte nogle personlige synspunkter på udviklingen indenfor synsområdet


ICF International klassifikation 2003. Forståelsesramme for samspillet imellem

Funktionsevne, Helbred og Omgivelsesfaktorer. Skemaform.

Kamilla Rothe Nissen PhD 2002. Hele landet 1,3/1000 ~ godt 3.500 personer 20-60

Websyn, klinisk kvalitetsdatabase, satspuljemidler fra 2010

35.5 Maculadystrofi

35.5E RP

36.0 Diabetisk retinopati

40.9 Glaukom

47.2 Synsnerveatrofi

53.8 Medfødt synslidelse

57.9 Ukendt


Tilbageblik 40 års udvikling:

Decentralisering:

Usynliggørelse, sagsbehandling uden fagkundskab, atomisering af handicapbegrebet

Offentlig forvaltning:

Krisetegn

Ledelse: Hierakisk, uden ansvar

Administrativt: Kontrolinferno, stress, demotivation = ineffektivitet ex. Jobcentre

Samfundsdebat:

Informationsbombning, Aktualitet frem for Analyse, Mediestyret, Facebook kultur. Vi taler mere om madspild end over spild af menneskelige ressourcer.

Kultur:

Samfund: Øget Ulighed, øgede forskelle i indkomst (procentregulering), ghettodannelser, individualisering (afhumanisering), Ekskluderende.

Politik: Virkelighedsfjern

Systemfejl? Folketinget vedtager love, som sjældent følges op, Regeringen forhandler økonomi, Kommunerne lægges i økonomisk benlås. Hvor ender aben? Ingen steder.

Retorik (Spin i sproget). Sproglig manipulation, ex. Reformer.

Hvad bliver resultatet af arbejdsmarkedsreform (2015), pensionsreformer (flere),  skolereform med énhedskole (2014), kontanthjælpsloft (2016)?


FORSLAG:


Flere af de nævnte forhold skyldes en udvikling, som hverken kan eller bør stoppe, men helt magtesløse er vi ikke:


1. Paradigmeskift i offentlig ledelse. New public management har spillet fallit. Overføre midler fra ledelse og administration til den klientnære service, Tillid til medarbejdere. Måle resultater i stedet for aktiviteter, kvalitet frem for kvantitet.

2. Løbende forskning i handicappedes levebetingelser

3. Opbygge nye faglige miljøer med bevillingsmæssige kompetencer (genopfinde den dybe tallerken)

4. Teknologi, tilgængelighed, undervisning, hjælpemidler  


Tilbage Til toppen