Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


Uafhængig Konsulent, cand. jur., tidligere lektor.

Inger Nørreskov Jensen

Uddannelser:

Juridisk embedseksamen fra Århus Universitet i 1977.

Eksamineret psykoterapeut i integreret dynamisk psykoterapi 2006

Erhvervserfaring inden for det socialretlige område:

Fuldmægtig i socialministeriet fra 1/4 1986 til 31/3 1998.

Konsulent i UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår, fra 1/4 1998 til 31/8 2000.

Lektor på Den Sociale Højskole, Kbh./Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol 1/9 2000 til 31/8 2017.  

Juridisk konsulent på Instituttet for Blinde og Svagsynede fra 1/4 2004 til 22/6 2015.

Juridisk konsulent i Dansk Blindesamfund fra 25/4 2009.

Til forsiden