Produceret i 2018 af mc-web.dk     ©Tænketanken-Lucia.dk.

Lucia er skythelgen for blinde. Lucia kommer af det latinske lux, der betyder lys. På årets korteste og mørkeste dag bæres lys frem i optog mange steder i Norden.

Tænketanken Lucia

En uafhængig, tværfaglig tænketank


Socialrådgiver

Helle Riley

Helle Riley, født 1961, bosat i Kolding, Helle har medfødt stærkt nedsat syn.

Uddannet socialrådgiver i januar 1993 og har mere end 30 års erfaring med generel rådgivning og vejledning af borgere inden for hele sociallovgivningen og de seneste 17 år specifikt i forhold til specialrådgivning af børn, unge og voksne med synshandicap.
Underviser på Dansk Blindesamfunds kurser for synshandicappede, målrettet uddannelses- og erhvervsområdet.
Tidligere medlem af Kolding Handicapråd og Lokalt Beskæftigelsesråd som repræsentant for Danske Handicaporganisationer og Dansk Blindesamfund.
Aktuelt beskikket medlem af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg udpeget af Danske Handicaporganisationer.
Fritidsinteresser: Idræt – primært yoga og vandring. Har tidligere deltaget i de Paralympiske Lege 3 gange i perioden 1981 – 1992 sammen med det danske kvindelandshold i GoalBall.Til forsiden